Företagsutbildningar

Kompetensutveckling för chefer och medarbetare

Sättet vi kommunicerar på är helt avgörande för resultatet. Oavsett vad det gäller.

Vi arbetar tillsammans          

Hur många av dina medarbetare kan hålla verkligt intressanta och skarpa presentationer? Hur många kan föra en riktigt god dialog med sina kunder? Hur många kan visa att just deras förhandlingsförmåga lett till en stor affär?

Vi ringar in företagets och den enskilda medarbetarens behov av kompetensutveckling i retorik och kommunikation och presenterar därefter ett förslag till upplägg. Detta kan till exempel resultera i en kortare eller längre utbildning för en grupp eller coahcning av en enskild. Eller både och.

En utvärdering följer varje insats. Denna presenteras i en rapport tillsammans med förslag till åtgärder som kan stödja medarbetarnas vidare utveckling till allt säkrare, tryggare och mer trovärdiga kommunikatörer.

Lycka till med den nya affären!