Hettar det till ibland?


Vad händer när det hetter till i vår kommunikation? Meningskiljaktighet eller konflikt? Om konflikt - hot eller möjlighet? Utveckla din förmåga att språkligt hantera olika relationer i olika sammanhang!

Ur innehållet:

  • Dina personliga medel för att vinna förtroende och skapa tillit
  • Känslans intelligens
  • Den empatiska kommunikationen
  • Kropp, röst och dubbla budskap
  • Olika samtalsstilar - olika effekt
  • Kvinnligt, manligt, mänskligt

Egna förberedda och improviserade övningar, rollspel, diskussion och reflektion.

Vi går genom retorikens grunder, anpassning till målgrupp, aktivt lyssnande, kroppsspråk, röst och andning. Teori varvas med övningar, diskussioner och konstruktiv respons. Du får med dig hem effektiva modeller och verktyg för konflikthantering och gemensam problemlösning.

Upplägg: Två dagar, hel- eller halvdagar eller som inslag i kurs. Utifrån företagets önskemål.

Plats: Kundens egna lokaler.

Deltagare: Max 35.

Kursledare: Utbildningen är ett samarbete mellan Ida Hanson, Retorikforum och Mia Nilsson, Afírmia AB, Scenkonst och Utbildning. Mia är utbildad skådespelare, sångerska och regissör. Båda har lång erfarenhet av praktiska retorikutbildningar samt utbildningar inom retorik, kommunikation och pedagogik.