Hettar det till ibland?


Vad händer när det hettar till i vår kommunikation? Meningsskiljaktighet eller konflikt? Om konflikt - hot eller möjlighet? Utveckla din förmåga att språkligt hantera olika relationer i olika sammanhang!

Ur innehållet:

  • Dina personliga medel för att vinna förtroende och skapa tillit
  • Känslans intelligens
  • Den empatiska kommunikationen
  • Kropp, röst och dubbla budskap
  • Olika samtalsstilar - olika effekt
  • Kvinnligt, manligt, mänskligt

Egna förberedda och improviserade övningar, rollspel, diskussion och reflektion.

Vi går genom retorikens grunder, anpassning till målgrupp, aktivt lyssnande, kroppsspråk, röst och andning. Teori varvas med övningar, diskussioner och konstruktiv respons. Du får med dig hem effektiva modeller och verktyg för konflikthantering och gemensam problemlösning.

Upplägg: Två dagar, hel- eller halvdagar eller som inslag i kurs. Utifrån företagets önskemål.

Plats: Kundens egna lokaler.

Deltagare: Max 12.

Kursledare: Utbildningen är ett samarbete mellan Ida Hanson, Retorikforum och en utbildad skådespelare. Båda har lång erfarenhet av praktiska retorikutbildningar samt utbildningar inom retorik, kommunikation och pedagogik.