Retorik för lärare och skolpersonal

En röst kan förändra världen. Kanske det blir din röst?

För att ett barn ska växa och mogna som människa och medborgare behöver hon lära sig att både lyssna och tala. Vårt mål är att ge varje barn retoriska verktyg för tal och samtal, samtidigt som hon utvecklar och stärker sin empati, självkänsla och självförtroende.

UR och Retorikmatchen!

Du känner väl till UR:s "Retorikmatchen", där tio lag från årskurs 6 från skolor i hela Sverige tävlar om vem som är bäst på att tala och lyssna? 

Uppgifterna eleverna får lösa är inte tvärenkla och de har fått förbereda sig en hel del innan. I tre av dessa tävlingar hade jag tidigare nöjet att vara "domare". En rolig och annorlunda upplevelse! Elevernas bidrag var lysande, framförda med personlig färg, klokskap och starkt engagemang!

Retorik i klassrummet

Med kunskaper i retorik följer inte endast bättre självbild, självkänsla och empati. Retoriken ger verktyg för struktur och tankesätt som gör att eleverna klarar övriga ämnen bättre.

Retorik och konflikthantering i skolan

Man kan tycka olika, men ändå förbli vänner. Barn behöver lära sig att våga stå för sina åsikter. Bra kurser i retorik övar också mod.Och civilkurage.

Läs mer!

Du som tror att retorik bygger på idén att strida och slå varandra i huvudet med argument finner inte vad du söker hos oss. Vår ambition är att ge eleverna verktyg för att skapa dialog och här spelar viljan till samspel en avgörande roll.

Att tala är silver - att kommunicera är guld