Framgångsrikt ledarskap

Att leda personal i en föränderlig värld är en stor utmaning. Hur skapa lust, engagemang och samarbete?

Ledarskap är att kunna kommunicera. Ledarskap är retorik.

Kursen syftar till att utveckla ditt kommunikativa ledarskap och din coachande förmåga. Ta chansen att skapa de bästa förutsättningarna för effektivitet, arbetsglädje och goda resultat!

Leda som en talare - eller tala som en ledare?

Kursen löper över 2 tillfällen om 2 dagar med ett par veckor emellan. Hemuppgifter ingår. Kursen är processinriktad.

Teori varvas med övningar, spontana och förberedda framföranden, rollspel, återkoppling, diskussioner och video-inspelning. Stor vikt läggs vid reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:

 • Retorik - tydlighet och fokus ger goda resultat
 • Ledarskap i individ- och grupperspektiv
 • Ledarskap i förändringsperspektiv
 • Strukturellt och organiskt ledarskap
 • Process och pedagogik
 • Coachning

Vårt upplägg

1. Personligt ledarskap - början till allt ledarskap

 • Självskattning - grunden för egna utvecklingsmål
 • Sju goda vanor
 • Stresshantering
 • Motivation
 • Målorienterat arbetssätt
 • Erfarenhetsutbyte

2. Kommunikativt ledarskap

Vad signalerar du till medarbetare, team och kunder?

Vision, mission och mål - hur gör du dem synliga?

 • Att kommunicera mål - och måla med språk
 • Konsten att tala - och känna sig bekväm
 • Professionella samtal. Vara förberedd - eller beredd?
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering med coachning
 • Systematisk problemlösning
 • Egna förberedda framföranden, med respons och inspelning

3. Coachande ledarskap

 • Akutcoachning
 • Processcoachning
 • Coacha och bli coachad

För anmälan och mer information:

Kontaktpersoner:

Ida Hanson, Retorikforum
Telefon: 070-567 93 66

Mats Taaveniku, Ydimer AB
Telefon: 070-306 74 77

Plats/datum:

Ges som företagsskurs, anpassad till det enskilda företagets önskemål, behov och förutsättningar.             

Antal deltagare minst 6 personer

Varmt välkommen att kontakta oss!