Länkar - för dig som vill veta mer om retorik

www.retorikforlaget.se
RetorikMagasinet - en tidning för dig som är intresserad av språk och retorik

www.retorikkollegiet.se
Retorikkollegiet - en ideell intresseorganisation som arbetar för att sprida och utveckla kunskapen om retorik. Här kan du läsa mer om arbetsgruppen Skola och Utbildning.

www.retorikportalen.se
Retorikportalen - Europas globala e-forum för retorik

Språkets makt - artikel av Ida Hanson, Retorikmagasinets Retorikpris 2003