Konflikten - hot eller möjlighet?

Känner du dig motarbetad? Hettar det till ibland? Kursen ger dig insikter om hur du kan utveckla din förmåga att språkligt hantera olika relationer i olika sammanhang. Oavsett om det gäller elev-elev, lärare-elev eller lärare emellan.

Du får med dig hem konkreta verktyg för konflikthantering och gemensam problemlösnig.

Ur innehållet:

  • Dina personliga medel för att vinna förtroende och skapa tillit
  • Känslans betydelse för vår trovärdighet
  • Den goda kommunikationen
  • Kroppen och rösten
  • Olika samtalsstilar
  • Egna förberedda och oförberedda övningar med efterföljande respons

Upplägg: Tid motsvarande två heldagar. 

Plats: Kundens egna lokaler.

Deltagare: Max 12.

Kursledare: Ida Hanson, Retorikforum