Affärsidé

Att underlätta för dig att kommunicera effektivare, så att ditt mod ökar och goda relationer och goda resultat nås. Vi engagerar oss i din utveckling, har mycket högt i tak och siktar på varaktiga resultat.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden utgår från ett centralt begrepp i retoriken, ethos. Ethos är hjärtat i retoriken, och står för talarens karaktär och personlighet. Ur ordet föddes begreppet etik. För oss är retorik och etik två sidor av samma mynt.

Vårt mål

Är att du ska känna dig stark, trygg och utstråla energi i din roll som talare/kommunikatör och att retoriska verktyg (och förhållningssätt!) ska hjälpa dig att nå framgångar både i yrkeslivet och privat.