Kommunikativt ledarskap för kvinnor

Utöva ett tydligare ledarskap med retorikens hjälp - och stärk dig som professionell, kvinna och kommunikatör! För dig som har insett att egen övning och tillgång till goda nätverk är en nyckel till framgång.

Agera tryggt, personligt och karismatiskt

Kommunicera med större tydlighet

Argumentera mer effektivt - och ha roligare

Ur innehållet:

  • Konsten att förmedla tydlighet och struktur
  • Kroppsspråket - så modifierar du det du vill säga
  • Röst och andning - grunden för dina uttryck
  • Om närvaro, energi och karisma
  • Så hanterar du störningar under framförandet...
  • Kvinnligt, manligt - och mänskligt...
  • Att lobba för ett förslag och förankra ett beslut
  • Värt att veta om härskarteknikerna
  • Egna förberedda tal med efterföljande respons
  • Videoinspelning

Upplägg: Tre heldagar med någon veckas mellanrum, utifrån gruppens önskemål.

Deltagare: Maximalt 10
Kursledare: Ida Hanson i samarbete med ledarskapsexpert.