Träna retorik, inte bara tal...

Retorik handlar om hur vi påverkar varandra, vid varje möte. Den ena situationen är inte den andra lik och häri ligger utmaningen.

Retorik är mer än att bara tala inför andra... Det är att presentera en idé och att argumentera för en åsikt, att engagera, informera och övertyga närhelst det är nödvändigt. Sist men inte minst är det att lyssna aktivt, att föra en dialog och att överväga för att kunna fatta kloka beslut. Eller att utöva ett tydligt ledarskap.

Retorik är själva grunden för våra moderna teorier om kommunikation. I ett samhälle där god kommunikation och goda relationer blir allt viktigare är kunskaper i retorik inte bara allmänbildande. Det är också en viktig konkurrensfaktor. God kommunikation leder till goda relationer - och lysande resultat.

Välkommen till Retorikforum!


I arbetslivet handlar kompetensutveckling i retorik ofta om grenar på retorikens stora träd.
Vi arbetar lite annorlunda.

Vi arbetar med hela trädet, alltså  även med rot och stam. Efter en utbildning hos oss kommer du att få större tyngd i en diskussion, kunna hålla ryggen rakare i vardagen och känna större tillit i mötet med andra människor.
Oavsett om det gäller att föra ett samtal eller hålla i ett möte eller ett tal.

Våra kurser vänder sig till dig som vill bli vassare i din argumentation, känna dig mer avspänd och ändå
 stå stadigt när det blåser och till dig som vill uppleva större närvaro och ett ökat fokus i mötet med andra människor.

Vi arbetar processinriktat och skräddarsyr utbildningarna utifrån individens önskemål, behov och förutsättningar. 
Självklart.