Bättre fokus, tydligare riktning, mer energi...


Individuell coachning i retorik

Står du inför en viktig presentation, nya utmaningar i arbetslivet eller vill du bli en mer fängslande och trovärdig kommunikatör?

Jag stöder dig på effektivast möjliga sätt så att du når dina mål.

Du får handledning i att:

  • lyfta fram dina styrkor, och stärka dem
  • hantera nervositet och agera säkrare
  • skapa en effektiv presentation som fängslar dina åhörare
  • utveckla din förmåga att engagera, övertyga och skapa tillit, oavsett situation
  • använda avspänningsövningar med affirmationer och suggestioner för varaktig effekt
  • träna dina framföranden hemma i fåtöljen

Upplägg: Från ett till flera tillfällen. Du håller förberedda presentationer och får respons på framförande, innehåll,
struktur och språk. Talen videoinspelas och vi skapar en handlingsplan.


Coachning för livs- och karriärplanering

Står du inför ett nytt arbete eller inför det svåra valet att bestämma om du ska sluta eller inte på ditt nuvarande arbete?
Vill du kunna hantera din privata eller professionella situation på ett bättre sätt än idag?
Coachning kan göra stor skillnad för din livs- och karriärutveckling!

Jag erbjuder ett inledande samtal helt utan kostnad. Samtalet är förutsättningslöst och du får möjlighet att här stifta
närmare bekantskap med mig och pröva min metod. Du binder inte upp dig för någonting.

Upplägg: Baspaketet omfattar fem tillfällen. Det kostnadsfria inledande samtalet ligger utanför.

Välkommen att kontakta mig!

Ida Hanson är certifierad internationell coach genom ICC, International Coaching Community.